neterra.tv

Управляеми мрежови услуги Оставете грижата за мрежовата инфраструктура в ръцете на нашите професионалисти.
Когато имате нужда да оптимизирате и контролирате възможно най-ефективно мрежовите си ресурси, Нетера ви предлага професионална помощ.
Услугите ви позволяват да се фокусирате върху основната си дейност, като оставите грижата за техническата поддръжка в ръцете на висококвалифицирания ни екип. Услугите са специално разработени за клиенти, които имат необходимост от оборудване за ползване на мрежови услуги и персонал, който да го поддържа.

Какво получавате?

Конфигурация, инсталация и поддръжка на оборудване и софтуер - според вашите нужди.
Управление на маршрутизатори, защитни стени, физически и виртуални сървъри, операционни системи, приложен софтуер и WiFi зони. Осигурява конфигуриране на оборудването според вашите изисквания, постоянен мониторинг и поддръжка на услугите.
За осигуряване на възможност за ранно диагностициране на възникнали или предотвратяване на потенциални проблеми, включваме 24x7 наблюдение на оборудването и услугите чрез специализирана мониторинг система.
Квалифицираните ни специалисти са на ваше разположение за оценката, дизайна и оптимизирането на ИТ ресурсите ви.
Широкият спектър от функционалности осигурява по-голяма прецизност на работа и ефективно удовлетворяване на вашите потребности.

Нашите предложения за Управляеми услуги:

Router

услугата включва доставка, инсталация, мониторинг и поддръжка на хардуер за ползване на Интернет или MPLS VPN услуги.

Firewall

услуга, която защитава и управлява сигурността на мрежата на клиента. Включва Firewall, IPS, IDS, Content filtering и Antivirus. Може да бъде cloud базирана или физическо устройство.

Network

индивидуално клиентско решение. Включва одит, дизайн, имплементация и поддръжка в зависимост от специфичните ви нужди.

WiFi

създаване на управляема WiFi зона според вашите изисквания. Включва инсталация, мониторинг и поддръжка.

Поддръжката включва:

Нетера е вашият надежден партньор

Ние ви предлагаме:

Може би ще имате интерес и към следните продукти:

Интернет услуги
Колокация
Пренос на данни
DDoS защита
Спътникови услуги
Сателитен Интернет
Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001