neterra.tv

Как работи

Разграничаването на полезния от зловредния трафик става на базата както на предварително зададени шаблони, така и на изготвяне на профил на клиентския трафик. Зловредният трафик се филтрира от платформите за защита, а при клиента достигат само легитимни пакети.

Технически параметри

Облачната платформа на Нетера може да защити своите клиенти от атаки с големина над 1Tbps.

И двете платформи защитават клиентите ни от атаки от Layer 3 до Layer 7.

Какъв трафик защитава

Специализираното ни хардуерно оборудване защитава клиента от атаки, идващи както от международното, така и от българското Интернет пространство без това да внася допълнително времезакъснение на пакетите.

Режим на работа

Трафикът на клиента може да се защитава постоянно от платформата или да се включва само при нужда от самия клиент.

Известяване

Клиентът получава достъп до онлайн панел за администриране на услугата си, от където може да получи подробен отчет за атаките в момента или назад във времето.

В случай на засечена атака клиентът получава известия на електронна поща и/или като СМС.

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001