neterra.tv

Нетера е включена в D-U-N-S регистъра под номер 628155269

Идентификационният код на D&B се използва от компаниите с най-високи организационни стандарти в света

Нетера влезе в международния бизнес регистър The Dun & Bradstreet под D-U-N-S номер 628155269.

DUNS номерът (Data Universal Numbering System) е уникален 9-цифров код, който идентифицира фирми по целия свят и тяхната свързаност с други корпоративни структури.

Компанията–собственик на регистъра - The Dun & Bradstreet (D&B), свързва D-U-N-S номерата на фирмите майки, дъщерните дружества и клоновете на повече от 240 милиона корпоративни структури по света.

В глобален мащаб DUNS номерът е използван от компаниите с най-високи организационни стандарти и е разпознат и препоръчван / изискван от повече от 50 глобални търговски асоциации, сред които са Обединените нации, държавните институции на САЩ и Австралия както и Европейската комисия.

Нетера е включена в D-U-N-S регистъра под номер 628155269
Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001