neterra.tv

Нетера обявява тър за Подбор на застрахователна компания за предоставяне на застрахователни услуги TGZAS190924

Нетера обявява търг

Във връзка със застраховането на имуществените интереси на Нетера и свързаните с Нетера фирми, Ви каним да вземете участие в процедурата ни за подбор на компания за предоставяне на застрахователни услуги.

Може да заявите желание на участие търга на e-mail:pg@neterra.net.

Крайният срок за изпращане на комплексна офертата е до 09.10.2019г. (включително).

Търгове

Нетера обявява търг

Нетера обявява търга за подбор на оферти за Доставка, инсталиране и поддръжка на постояннотокова захранваща система - 48V DC.

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001