neterra.tv

Търгове

Нетера обявява търг

Доставка, инсталиране и поддръжка на Постояннотокова захранваща система -48V

Нетера обявява търг

Доставка, инсталиране и поддръжка на Дизелов генeратор за резервно електрическо захранване.

Нетера обявява търг

Доставка, инсталиране и поддръжка на система за непрекъсваемо електрозахранване (UPS)

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001