neterra.tv

Изработка, доставка и монтаж на електрически табла

Нетера обявява търг

Нетера обявява търг за подбор на изпълнител за Изработка, доставка и монтаж на електрически табла.

Заявка за участие в търга, както и за получаване на техническата документация можете да направите на e-mail: pg@neterra.net.

Технически контакт - Живко Кьосев +359 885 94 78 60 Търговски контакт - Блага Филипова, +359 884 94 55 76

Срок за изпращане на оферти - 16:00 часа на 05 Декември 2019 г.

Търгове

Нетера обявява търг

Нетера обявява търга за подбор на оферти за Доставка, инсталиране и поддръжка на постояннотокова захранваща система - 48V DC.

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001