neterra.tv

Срок за изпращане на оферти - 12:00 часа на 7 Май 2019 г.

Нетера обявява търг за изработка, доставка и монтаж на електрически табла

Нетера обявява търг за подбор на оферти за Изработка, доставка и монтаж на електрически табла. Заявка за участие в търга и допълнителна информация може да заявите на имейл адрес pg@neterra.net. Срок за изпращане на оферти - 12:00 часа на 7 Май 2019 г.

Търгове

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001