neterra.tv

Нетера обявява търг

Нетера обявява търг за изработка, доставка и монтаж на електрически табла.

Нетера обявява търг за подбор на оферти за Изработка, доставка и монтаж на електрически табла.

Заявка за участие в търга и допълнителна информация може да заявите на имейл адрес pg@neterra.net.

Технически контакт - Андрей Чеков,+359 885 00 59 62 Търговски контакт - Блага Филипова, +359 884 94 55 76

Срок за изпращане на оферти - 12:00 часа на 15 Август 2019 г.

Търгове

Нетера обявява търг

Нетера обявява търга за подбор на оферти за Доставка, инсталиране и поддръжка на постояннотокова захранваща система - 48V DC.

Daily

Общи условия
iso9001 iso20000 iso27001