neterra.tv

ЖИВОТЪТ В НЕТЕРА

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Стажант в Отдел Продажби

REF: ISAL

EXPIRE DATE: 06/30/17

Хората се присъединяват към нас поради много различни причини. Всичко зависи от това какво търсят. Някои, защото променяме света, в който живеем по уникален начин, ежедневно и системно разрешаваме проблеми и създаваме решения. Други заради начина, по който се грижим за нашите служители и ги насърчаваме да дават най-доброто от себе си. Или може би, защото искат да получат стабилна основа и безценен опит в началото на своята кариера. Или просто, защото искат да се чувстват уважавани и да знаят, че техните постижения са важни и имат значение.

Изисквания:
 • Силно желание за развитие в сферата на продажби и обслужване на клиенти;
 • Интерес в областта на високите технологии;
 • Отлични комуникативни умения;
Изпълнявани дейности:
 • Запознаване с портфолиото от продукти и услуги;
 • Участие в кампании по привличане на нови клиенти;
 • Подпомагане процеса на обслужване на клиенти.

Ако вие разпознавате себе си като такъв кандидат и имате желание да работите в Нетера, ще се радваме да кандидатствате в нашия конкурс до 30.06.2017. Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

Стажант в Направление IT услуги, Технически отдел

REF: IITSOC

EXPIRE DATE: 06/30/17

Хората се присъединяват към нас поради много различни причини. Всичко зависи от това какво търсят. Някои, защото променяме света, в който живеем по уникален начин, ежедневно и системно разрешаваме проблеми и създаваме решения. Други заради начина, по който се грижим за нашите служители и ги насърчаваме да дават най-доброто от себе си. Или може би, защото искат да получат стабилна основа и безценен опит в началото на своята кариера. Или просто, защото искат да се чувстват уважавани и да знаят, че техните постижения са важни и имат значение.

Изисквания:
 • Познания в областта на информационните технологии и мрежовото администриране;
 • Опит с Linux/Windows операционни системи - инсталиране, базово конфигуриране;
 • Познаване на хардуерните компоненти на компютрите, отстраняване на проблеми и асемблиране;
 • Ангажираност и отговорност.
Изпълнявани дейности:
 • Конфигуриране и настройка на Windows и Linux сървъри, уеб и пощенски сървъри, отстраняване на проблеми свързани с тях;
 • Конфигуриране и поддръжка на софтуерни телефонни централи;
 • Настройки и поддръжка на софтуер за виртуализация;
 • Запознаване със стрийминг платформа за телевизия.

Ако вие разпознавате себе си като такъв кандидат и имате желание да работите в Нетера, ще се радваме да кандидаствате в нашия конкурс до 30.06.2017. Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

Стажант в Център за наблюдение на мрежата

REF: INOC

EXPIRE DATE: 06/30/17

Хората се присъединяват към нас поради много различни причини. Всичко зависи от това какво търсят. Някои, защото променяме света, в който живеем по уникален начин, ежедневно и системно разрешаваме проблеми и създаваме решения. Други заради начина, по който се грижим за нашите служители и ги насърчаваме да дават най-доброто от себе си. Или може би, защото искат да получат стабилна основа и безценен опит в началото на своята кариера. Или просто, защото искат да се чувстват уважавани и да знаят, че техните постижения са важни и имат значение.

Изисквания:
 • Завършен трети курс в Технически университет, Факултет пo телекомуникации;
 • Ангажираност и отговорност;
 • Английски език на работно ниво.
Изпълнявани дейности:
 • Запознаване с най-новите технологии и телекомуникационно оборудване;
 • Запознаване с TCP/IP networking;
 • Наблюдение на опорната мрежа и предоставяните услуги със специализиран софтуер;
 • Отстраняване на мрежови проблеми.

Ако вие разпознавате себе си като такъв кандидат и имате желание да работите в Нетера, ще се радваме да кандидатствате в нашия конкурс до 30.06.2017. Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

Стажант в Направление Колокация, Технически отдел

REF: ICOLO

EXPIRE DATE: 06/30/17

Хората се присъединяват към нас поради много различни причини. Всичко зависи от това какво търсят. Някои, защото променяме света, в който живеем по уникален начин, ежедневно и системно разрешаваме проблеми и създаваме решения. Други заради начина, по който се грижим за нашите служители и ги насърчаваме да дават най-доброто от себе си. Или може би, защото искат да получат стабилна основа и безценен опит в началото на своята кариера. Или просто, защото искат да се чувстват уважавани и да знаят, че техните постижения са важни и имат значение.

Изисквания:
 • Завършен трети курс в Технически университет в някоя от следните области - електротехника, електроника, автоматика, компютърни системи, телекомуникации;
 • Ангажираност и отговорност;
 • Английски език на работно ниво.
Изпълнявани дейности:

Монтаж на сървърни шкафове и оборудване в дейта център;Заваряване на оптични влакна и измерване; Инфраструктурно комуникационно и силово окабеляване; * Мониторинг, поддръжка и контрол на поддържащите системи.

Ако вие разпознавате себе си като такъв кандидат и имате желание да работите в Нетера, ще се радваме да кандидатствате в нашия конкурс до 30.06.2017. Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствай

Business Analyst Intern

REF: BAI26052017

EXPIRE DATE: 06/30/17

People are joining us for many different reasons. It all depends on what they are looking for. Some, because we are changing the world in which we live in a unique way, solve problems and make decisions on a daily and systematic basis. Others because of the way we care about our employees and encourage them to do their best. Or maybe because they want to get a solid foundation and invaluable experience at the beginning of their career. Or simply because they want to feel respectable and know that their achievements are important and important. Following our needs we are looking for: Business Analyst Intern

Your job entails researching, collecting and analysing market data in the telecom field, supporting the business planning process.

Desired profile:
 • A bright and a hard working person who can work with large datasets, to specifications with high level quality
 • Excellent skills performing online searches and data collection activities. Attention to detail is a must
 • Proficient in MS Excel and MS Word
 • Experience in creating reports to measure performance
 • Researching, processing and entry of data into our database system
 • Work effectively and efficiently both individually and within a group
What we offer:
 • Challenging and creative working environment
 • Outstanding opportunity to join a steadily growing and people-oriented company
 • Cooperative and friendly team of professionals

If some of this rings a bell, please send us your resume. All applications will be treated in strict confidentiality. Deadline for all applications is 30.06.2017. Only short-listed candidates will be contacted.  

Кандидатствай

HR Specialist

REF: HRS170526

EXPIRE DATE: 07/09/17

Neterra is the preferred partner for complex telecommunications services and projects in Southeast Europe with 21 years of history. Neterra is looking for an experienced professional for the position of an HR Specialist.

Your mission:

Understand, inspire and help people to put into practice their best potential in the environment of a modern telecom operator.

Your area of responsibilities:
 • Recruitment – finding the right match between company and applicants' needs and capabilities;
 • Personal Development Company System - including performance review and trainings;
 • Maintaining a system of good practices, events, and benefits with focus on employee motivation and sense of well-being;
 • Internal communication - including communication channels and events;
 • Conflict mediation;
 • Personal files administration.
You are:
 • You are an open, caring person and professional. You often listen and easily resolvе;
 • You are sensitive and well aware– very often you know what it is on somebody's mind before them telling you;
 • You love to inspire others and feel real joy every time they succeed.
You also have :
 • higher educational degree - HR management is a plus;
 • +3 years experience in HR;
 • fluent English, other language is a plus;
 • good organizational skills.
What we offer

Challenging and creative environment in an expanding business with international exposure and growing numbers of customers and partners on the market.

If some of this rings a bell, please send us your resume. All applications will be treated in strict confidentiality. Deadline for all applications is 30.06.2017. Only short-listed candidates will be contacted.

Кандидатствай