neterra.tv

Как работи?

Нетера предоставя тази услуга чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик, която е свързана към Интернет мрежите на два вида партньори - Tier1 доставчици и директни пиъринг партньори.

Извън вътрешната си мрежа, Нетера маршрутизира клиентския трафик през директните си пиъри и ако трафика е до трети мрежи, с които няма директен пиър - през подбрани от Нетера един или повече Tier1 доставчици, предоставящи транзитен пренос. С цел подобряване на качеството на услугите, Нетера постоянно добавя директни пиъри и Tier1 доставчици към мрежата си.

Предимства

 • Напълно гарантиран капацитет;
 • Симетричност - еднакво висока скорост на входящ и изходящ трафик;
 • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга;
 • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество;
 • Пълен набор от международни маршрути, използващи принципа на "най-пряка свързаност";
 • Връзка към два независими рутера за международното и два за българското Интернет пространство, с цел 100% гарантиране на услугата;
 • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на Нетера.

Технически параметри и поддръжка

 • Директна свързаност с най-значимите Tier-1 доставчици - Global Crossing, Level 3 Communicaitons, Tinet SpA and Deutsche Telekom;
 • Присъствие в четирите най-големи Internet Exchange точки в Европа - Франкфурт, Амстердам, Лондон и Париж;
 • Над 550 директни пиъринг партньори;
 • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на мрежата на Нетера (Neterra Online Monitoring System), достъпна на http://ipnoms.neterra.net/;
 • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им;
 • Регистрация на действията предприети за разрешаването на проблема и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем.