neterra.tv

КАРТА НА ПОКРИТИЕ

  • 68 PoPs в мрежата
  • Точки на присъствие в 17 страни
  • Капацитет от 2 терабита в опорната мрежа
  • Присъствие в 24 центъра за данни
  • 4 собствени неутрални центъра за данни
  • SDH и Ethernet услуги